Wijkkrant Duurzaam Udenhout / SMILE

Voor het project SMILE is een speciale wijkkrant ontwikkeld om bewoners van wijk De Kuil te informeren over energieprojecten in Udenhout en specifiek te informeren over het project SMILE in hun wijk. Bewoners hebben tijdens een enquete in De Kuil aangegeven dat zij o.a. graag op de hoogte gehouden willen worden via een communicatiemiddel zoals een krant en daarnaast via social media en een website. De wijkkrant is op 8 oktober in de brievenbussen gevallen.

Met deze krant worden de bewoners niet alleen geïnformeerd maar is ook, in lijn met de doelstelling van het project, geprobeerd in gezamenlijkheid met de bewoners tot verdere ideevorming te komen om zo een aanpak en keuzes te maken die leiden tot een wijk die op termijn CO-2 neutraal en aardgasvrij kan worden.

 

 

 

 

 

 

DELEN