Wijkverkenning De Kuil

Via een wijkassessment (Wijkassessment De Kuil) , persoonlijke gesprekken met wijkbewoners en een schriftelijke enquete maatschappelijke drijfveren (Final Report Energy Transition ‘De Kuil’), uitgevoerd door studenten van de Universiteit van Tilburg, is de wijk De Kuil in kaart gebracht voor het project SMILE. Deze informatie geeft een goed beeld wat de bewoner verwacht van diverse partijen in de energietransitie, wat de samenstelling is van de wijk, de drijfveren van mensen en de manier van communiceren met de wijk.

 

 

DELEN